آموزش پیش درآمد یا مقدمه همایون (بخش دوم)

////آموزش پیش درآمد یا مقدمه همایون (بخش دوم)

آموزش پیش درآمد یا مقدمه همایون (بخش دوم)

لطفا برای مشاهده و دانلود نسخه کامل ویدیوی درس اول (بخش دوم) از دکمه پایین این صفحه جهت خرید اقدام کنید.

در این ویدیو هر یک از میزان‌ها بر اساس کتاب دوره‌ی ابتدایی سنتور به صورت مجزا توضیح داده می‌شود و هر میزان به همراه توضیح عملی تکنیک‌های سنتورنوازی مرتبط با آن، اجرا می‌شود. سپس کل قطعه در حالی که نت آن در تصویر مشخص است به صورت پیوسته اجرا می‌شود.

(راهنمای خرید و دانلود)

error: ببخشید! کلیک راست در این صفحه کار نمی کند.