تصنیف چشم بی سرمه

دستگاه موسیقی: شور

شاعر و آهنگساز: علی‌اکبر شیدا

متن تصنیف

متن از کتاب سرگذشت موسیقی ایران

چشمِ بی سرمه (آی بی سرمه) / سیاهش نگرید (سیاهش نگرید)

روی ناشُسته (آی ناشسته) / چو ماهش نگرید (چو ماهش نگرید)

گفتم که غمخوارم شوی (شوی) در روز جدایی / شمع شب تارم شوی (شوی) ترسم که نیایی

نه دلم بُردی تو / نه غمم خوردی تو / دلم آزردی (به خدا)

نادیدن رویت می‌کُشدم / آن سنبل مویت می‌کِشدم

برخی منابع صوتی، تصویری و نوشتاری

** اگر این تصنیف را می‌توانید با سازتان بنوازید، آن را در ویدیویی آموزش دهید و برای سازگاه بفرستید (اطلاعات بیشتر)