تصنیف گریه کن

دستگاه موسیقی: آواز دشتی

شاعر و آهنگساز: عارف قزوینی

متن تصنیف

متن از کتاب سرگذشت موسیقی ایران

گریه کن که گر سیل خون‌ گِری ثمر ندارد / ناله‌ای که ناید ز نایِ دل اثر ندارد

هر کسی که نیست اهلِ دل ز دل خبر ندارد / دل ز دستِ غم مفر ندارد

دیده غیر اشکِ تر ندارد / این محرم و صفر ندارد

گر زنیم چاک، جِیبِ جان چه باک / مرد جز هلاک، هیچ چاره‌ی دگر ندارد

زندگی دگر ثمر ندارد

توضیحات

* این تصنیف در سوگ کلنل محمدتقی‌خان پسیان سروده شده و معروف به “تصنیف کُلنل” بوده است. (تصنیف‌های عارف، ارشد تهماسبی)

برخی منابع صوتی، تصویری و نوشتاری

** اگر این تصنیف را می‌توانید با سازتان بنوازید، آن را در ویدیویی آموزش دهید و برای سازگاه بفرستید (اطلاعات بیشتر)