تصنیف دوش دوش دوش

دستگاه موسیقی: آواز افشاری

شاعر و آهنگساز: علی‌اکبر شیدا

متن تصنیف

متن از کتاب سرگذشت موسیقی ایران

دوش دوش دوش / دوش که آن مه‌لقا، با وفا، خوش ادا، باصفا

از درم آمد و بنشست / بُرده دین و دلم از دست

آتش اندر دلم سر زد (جانم سر زد ببم سر زد) زان رخِ همچو آذر زد (جانم سر زد ببم سر زد)

سوخت همه خرمنم / یکسره جان و تنم / کُشته‌ی عشقت منم

ای صنم بد مکن / بیش از این ظلم بی‌حد مکن

توضیحات

* در کتاب سرگذشت موسیقی ایران، عکسی از مرضیه (دلبر شیدا) آمده است.

برخی منابع صوتی، تصویری و نوشتاری

** اگر این تصنیف را می‌توانید با سازتان بنوازید، آن را در ویدیویی آموزش دهید و برای سازگاه بفرستید (اطلاعات بیشتر)